XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
Wybitni absolwenci
Gimnazjum i Liceum im. T. Czackiego

okres przedwojenny i wojenny (tajne nauczanie)
Znani Czackiewicze
okres powojenny