XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Dyrektor : p. Anna Koszycka

Wicedyrektor : p. Anna Chruszczewska