PathfinderStrona główna » Dla kandydatów » Informacje

DZIEŃ OTWARTY

Dzień Otwarty dla Kandydatów 11.04.2015 r. w godz. 9:30-15:00. Spotkania z Dyrekcją 10:00, 12:00, 14:00. Zapraszamy


PROGI PUNKTOWE W REKRUTACJI 2014 / 2015

1a A 1a I 1b A 1b I 1c A 1c I 1d A 1d I 1e A 1e I
173,75 164,411 177,545 153,089 178,033 168,211 177,2 170,189 170,322 161,611
A - wiodący język angielski (5 godzin tygodniowo)
I - wiodący inny język (5 godzin tygodniowo)

PROGI PUNKTOWE W POPRZEDNICH LATACH

w
oddziale
w roku w
oddziale
2010 2011 2012 2013
1a 158,19 163,20 168,25 177,18 1a
1b 153,94 154,37 160,43 166,15 1b
1c 156,06 161,31 171,13 177,49 1c
1d 160,19 171,33 166,82 173,55 1d
1e 154,31 164,47 163,64 168,37 1e

OFERTA EDUKACYJNA
XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA CZACKIEGO W WARSZAWIE

XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie zaprasza absolwentów gimnazjów do pięciu klas pierwszych, organizowanych w naszej Szkole w roku szkolnym 2015/2016.

Będą to oddziały z rozszerzonym programem:

 • nauk przyrodniczych,
 • nauk humanistycznych,
 • nauk społecznych,
 • nauk ścisłych, w tym:
  • z wiodącą fizyką,
  • z wiodącą informatyką.

Szczegółowe informacje o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym i przedmiotach dodatkowych przedstawia tabela poniżej:Oddział z rozszerzonym
programem nauk
Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty
dodatkowe
A przyrodniczych biologia, chemia,
język obcy
łacińska terminologia medyczna
B humanistycznych historia, historia sztuki,
język obcy
edukacja filmowa i teatralna,
podstawy kultury śródziemnomorskiej
C społecznych wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka,
język obcy
-
D ścisłych fizyka
(z naciskiem na pracę laboratoryjną)
,
matematyka,
język obcy
metody numeryczne w przedmiotach ścisłych,
chemia fizyczna
E ścisłych informatyka, matematyka, fizyka,
język obcy
-

Siatki godzin - dostępne po kliknięciu profilu

Klasa biologiczno-chemiczna

Oddział a z rozszerzoną edukacją nauk przyrodniczych w latach 2015/2016 – 2017/2018
Klasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 33 30
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
język polski 4 4 4
język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2
język obcy nowożytny 3 3 3
wiedza o kulturze 1
historia 2
wiedza o społeczeństwie 1
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1
biologia 1 1* 5 4
chemia 1 1* 4 5
fizyka 1
matematyka 3 4 3
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
zajęcia z wychowawcą 1 1 1
historia i społeczeństwo 2 2
przedmiot uzupełniający 1: biofizyka 1 1
przedmiot uzupełniający 2: łacińska terminologia medyczna 2
przydzielona ilość godzin: 30+2* 33 30

* - dodatkowe godziny przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Klasa humanistyczna

Oddział b z rozszerzoną edukacją nauk humanistycznych w latach 2015/2016 – 2017/2018
             
  Klasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
język polski 4   4   4  
język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2
język obcy nowożytny 3   3   3  
wiedza o kulturze 1          
historia 2  1*   4   4
wiedza o społeczeństwie 1          
podstawy przedsiębiorczości 2          
geografia 1          
biologia 1          
chemia 1          
fizyka 1          
matematyka 3   4   3  
informatyka 1          
wychowanie fizyczne 3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1          
zajęcia z wychowawcą 1   1   1  
historia sztuki       4   4
przyroda   2 2
przedmiot uzupełniający 1: podstawy kultury śródziemnomorskiej   2  
przedmiot uzupełniający 2: edukacja teatralna i filmowa   1 1
             
przydzielona ilość godzin: 30+1* 32 29
   
* - dodatkowe godziny przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Klasa społeczna

Oddział c z rozszerzoną edukacją nauk społecznych w latach 2015/2016 – 2017/2018
             
  Klasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
język polski 4   4   4  
język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2
język obcy nowożytny 3   3   3  
wiedza o kulturze 1          
historia 2          
wiedza o społeczeństwie 1  1*   3   3
podstawy przedsiębiorczości 2          
geografia 1  1*   4   4
biologia 1          
chemia 1          
fizyka 1          
matematyka 3   4 4 3 2
informatyka 1          
wychowanie fizyczne 3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1          
zajęcia z wychowawcą 1   1   1  
historia i społeczeństwo   2 2
             
przydzielona ilość godzin: 30+2* 32 29
   
* - dodatkowe godziny przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Klasa matematyczno-fizyczna

Oddział d z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (fizyka) w latach 2015/2016 – 2017/2018
             
  Klasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
język polski 4   4   4  
język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2
język obcy nowożytny 3   3   3  
wiedza o kulturze 1          
historia 2          
wiedza o społeczeństwie 1          
podstawy przedsiębiorczości 2          
geografia 1          
biologia 1          
chemia 1          
fizyka 1  1*   6   4
matematyka 3  1* 3 3 4 3
informatyka 1          
wychowanie fizyczne 3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1          
zajęcia z wychowawcą 1   1   1  
historia i społeczeństwo   2 2
przedmiot uzupełniający 1: metody numeryczne w przedmiotach ścisłych   1 1
przedmiot uzupełniający 2: chemia fizyczna   2  
             
przydzielona ilość godzin: 30+2* 32 29
   
* - dodatkowe godziny przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Klasa matematyczno-informatyczna

Oddział e z rozszerzoną edukacją nauk ścisłych (informatyka) w latach 2015/2016 – 2017/2018
             
  Klasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
język polski 4   4   4  
język obcy nowożytny 2 2 2 2 2 2
język obcy nowożytny 3   3   3  
wiedza o kulturze 1          
historia 2          
wiedza o społeczeństwie 1          
podstawy przedsiębiorczości 2          
geografia 1          
biologia 1          
chemia 1          
fizyka 1  1*   4   4
matematyka 3  1* 4 3 3 3
informatyka 1  1*   4   2
wychowanie fizyczne 3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1          
zajęcia z wychowawcą 1   1   1  
historia i społeczeństwo   2 2
             
przydzielona ilość godzin: 30+3* 32 29
   
* - dodatkowe godziny przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego


Języki Obce

W każdym oddziale uczniowie będą uczyli się języka angielskiego i jednego języka wybranego przez kandydata spośród języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Oznacza to, że każdy uczeń będzie się uczył dwóch języków obcych – jednego w wymiarze 4 godzin i jednego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W miarę możliwości Szkoła zapewni kontynuację nauki języka po 3 etapie edukacyjnym (gimnazjum). Ostateczny przydział do grup językowych dokonywany będzie w pierwszych dniach września po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i  przeprowadzeniu testów poziomujących.


Każdy uczeń ma możliwość wyboru jednej z kombinacji z tabeli poniżej:


język obcy nowożytny
nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo
język obcy nowożytny
nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo
Wariant 1 język angielski
(nauka prowadzona będzie w 5 grupach międzyklasowych)
język niemiecki
(nauka prowadzona będzie w 2 grupach międzyklasowych)
język francuski
(nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej)
język hiszpański
(nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej)
język rosyjski
(nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej)
Wariant 2 język niemiecki
(nauka prowadzona będzie w 2 grupach międzyklasowych)
język angielski
(nauka prowadzona będzie w 5 grupach międzyklasowych)
język hiszpański
(nauka prowadzona będzie w 2 międzyklasowych)
język francuski
(nauka prowadzona będzie w 1 grupie międzyklasowej)


Uwaga:

 • wszystkie grupy języka angielskiego są kontynuacyjne – nie przewidujemy nauki języka angielskiego od podstaw;
 • poziom grup będzie uzależniony od faktycznego poziomu znajomości danego języka przez przyjętych uczniów.

A - z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy nowożytny)

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie - przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki - kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.B - z rozszerzonym programem nauk humanistycznych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, historia sztuki, język obcy nowożytny)

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.C - z rozszerzonym programem nauk społecznych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny)

Nauka w tym oddziale ma na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do podjęcia studiów uniwersyteckich (prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia) oraz na uczelniach ekonomicznych (SGH).D - z rozszerzonym programem nauk ścisłych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka, matematyka, język obcy nowożytny)

W nauczaniu fizyki w tej klasie kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznaniu, samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków. W prowadzeniu zajęć i doświadczeń w tej klasie współpracujemy z warszawskimi Instytutami Fizyki.E - z rozszerzonym programem nauk ścisłych

(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny)

Rozszerzony program nauczania informatyki (jako pierwsza szkoła w Polsce) realizujemy od 1985r. W każdym roku edukacji uczniowie tej klasy objęci są opieką przez dwóch nauczycieli informatyki, a ramach zajęć pozalekcyjnych mają okazję poznać m.in. obsługę i administrację systemu Linux.Liceum Czackiego zaprasza Absolwentów gimnazjów, oferując im:

 • wspieranie uzdolnień
 • skuteczne przygotowanie do matury i studiów;
 • szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w salach, pracowniach internetowych oraz w Centrum Multimedialnym;
 • rozwijanie zainteresowań teatralnych poprzez organizowanie i udział w Szkolnych Festiwalach Teatralnych;
 • rozwijanie zainteresowań turystycznych i sportowych poprzez m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie;
 • dużo zajęć pozalekcyjnych (koło szachowe, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, chemiczne, matematyczne, informatyczne, ósemka wioślarska, SKS, chór i inne);
 • "rodzinną" atmosferę współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów.

koniec