PathfinderStrona główna » O szkole » Historia Szkoły » Kalendarium

Kalendarium

Budynek Szkoły Realnej
Budynek Szkoły Realnej
1876
Sierpień Otwarcie przez Zgromadzenie Kupców 6-klasowej Szkoły Realnej pod dyrekcją znanego pedagoga Jana Pankiewicza przy ul. Złotej 30 z językiem wykładowym rosyjskim.
1894
Ustępuje Jan Pankiewicz, a dyrekcję obejmuje były profesor Uniwersytetu Warszawskiego, biolog, Jan Trejdosiewicz.
1901
Po śmierci Jana Trejdosiewicza kierownikiem i firmowym właścicielem Szkoły zostaje geograf Witold Wróblewski.
1905
Grudzień Wybucha strajk szkolny. Władze carskie zamykają Szkołę.
1906
Wrzesień Ponowne otwarcie Szkoły i to już z językiem polskim jako językiem wykładowym.
1908
Dyrektor Wróblewski uzyskał dla abiturientów Szkoły prawo wstępu na wyższe uczelnie w Galicji (Kraków, Lwów), jak również Francji, Belgii, Szwajcarii i w innych krajach z wyjątkiem Cesarstwa Rosyjskiego i Niemiec.
1910
Zorganizowanie przez Edmunda Nebla drużyny harcerskiej, która była pierwszą drużyną w Kongresówce.
1911
Powstaje Stowarzyszenie im. Jana Pankiewicza powołane przez wychowanków Szkoły. Zgromadzenie Kupców przekazuje Szkołę Stowarzyszeniu im. Pankiewicza, które postanowiło prowadzić ją nadal pod kierunkiem Witolda Wróblewskiego.
1917
Powstaje 8-klasowa Szkoła Realna Witolda Wróblewskiego.
Pierwsza strona z Kroniki Gimnazjum
Pierwsza strona z Kroniki Gimnazjum
1918
14 sierpnia Stowarzyszenie im. Jana Pankiewicza, które jest właścicielem Szkoły, przekazuje ją na własność Państwu Polskiemu. W tym dniu Szkoła przyjmuje nazwę: Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego.
Listopad Ustala się nazwa Szkoły: Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego
1923
Maj Zostaje poświęcony sztandar Szkoły, przekazywany odtąd rokrocznie przez abiturientów kolejnej klasie maturalnej jako klasie pocztu sztandarowego.
1926
Pierwszy Zjazd Wychowanków szkoły.
1927
Po śmierci dyrektora Witolda Wróblewskiego dyrektorem Szkoły zostaje Eugeniusz Sopoćko, dotychczasowy inspektor gimnazjum.
1931
22 maja Poświęcenie sztandaru 27. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Szymona Konarskiego. Drugi Zjazd Wychowanków Szkoły. Powołanie do życia Stowarzyszenia Wychowanków.
1932
Zostaje założone pismo Promień Szkolny, redagowane przez młodzież do czerwca 1939 r.
1936
W wyniku reformy szkolnej Szkoła przekształcona zostaje w Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego.
Legitymacja szkolna z 1939 r.
Legitymacja szkolna z 1939 r.
1939
Wrzesień W czasie działań wojennych gmach Szkoły przy ulicy Kapucyńskiej 21 zostaje zbombardowany i spalony.
W połowie listopada Niemcy zamykają szkoły średnie i wyższe. Dyrektor Sopoćko organizuje i rozwija akcję tajnego nauczania.
Budynek Gimnazjów: Władysława IV i T. Czackiego
Budynek Gimnazjów: Władysława IV i T. Czackiego
1946
Dyrektor Sopoćko uzyskuje zezwolenie władz na wznowienie działalności Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego w części Gimnazjum im. Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 28 na Pradze.
1947
Trzeci Zjazd Wychowanków Szkoły. Zjazd postanawia ufundować Szkole nowy sztandar.
1948
Przekazanie Szkole nowego sztandaru, który jest wierną repliką sztandaru, znajdującego się w Muzeum Narodowym.
1950
Po ponad 40-letniej pracy pedagogicznej dyrektor Sopoćko przechodzi na emeryturę.
31 lipca
Gimnazjum i Liceum im. T. Czackiego zostaje wcielone do Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV.
1959
Dzięki staraniom Stowarzyszenia Wychowanków Szkole Rozwojowej Nr 27, istniejącej od 1945 r. (siedziba ul.Drewniana 8, od 1958r. ul.Karowa 18a), nadano nazwę Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Nr 27 im. Tadeusza Czackiego. W tym czasie dyrektorem Szkoły jest Irena Porębska.
Czwarty Zjazd Wychowanków Szkoły i przekazanie sztandaru Szkole.
Wznowiono wydawanie pisma Promień Szkolny.
1962
Piąty Zjazd Wychowanków, który ofiarowuje Szkole kopię portretu Tadeusza Czackiego według oryginału z Muzeum w Wilanowie.
1964
Powstaje XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego.
1965
Dyrekcję obejmuje Eugeniusz Religa. Następuje wielki wszechstronny rozwój Szkoły.
1967
Maj Ukazuje się ostatni, 105. Promień Szkolny.
1967/68
Liceum przeniesione do gmachu przy ul. Polnej 5
1974
Dyrektorem zostaje Stanisław Czubaty. Szkoła dynamicznie się rozwija i staje się renomowanym liceum warszawskim.
Pamiątkowy ex libris
Pamiątkowy ex libris
1976
Uroczyste obchody 100-lecia Szkoły.
Siódmy Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków.
Ufundowanie tablicy pamiątkowej na budynku szkolnym, upamiętniającej 100-lecie Szkoły.
Do rangi symbolu urasta zwyczaj rozpoczynania roku szkolnego przy kamieniu, upamiętniającym miejsce, gdzie stała Szkoła do września 1939 r. (obecnie przy skarpie Trasy W-Z). Kamień został położony staraniem Stowarzyszenia.
1979
Z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków zostaje wprowadzona tradycja wyboru Ucznia Roku.
1984 - 1985
Wprowadzenie technik komputerowych do zajęć lekcyjnych.
1986
Wrzesień Utworzenie klasy eksperymentalnej o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym programem informatyki.
1987
Odchodzi dyrektor Stanisław Czubaty, dyrektorką Liceum zostaje dotychczasowa wicedyrektorka - Teresa Elmerych-Kuran.
1988
Grudzień Zorganizowanie przez młodzież w Szkole pierwszego Festiwalu Teatralnego składającego się z siedmiu przedstawień.
1990
Marzec Uczniowie uczestniczą w pracach Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego w Fontainebleau pod Paryżem.
Trwa wymiana młodzieżowa ze szkołami w Berlinie i w Phorzheim oraz w ramach Warszawskiego Klubu Rotariańskiego.
Maj Jako jedna z nielicznych szkół przystępujemy do egzaminu dojrzałości, połączonego z egzaminem wstępnym na I rok studiów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.
Wrzesień Przy współpracy Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego powstaje klasa fizyczno-matematyczna z autorskim programem nauczania fizyki.
Grudzień III Festiwal Teatralny - 15 przedstawień uczniowskich i spektakl nauczycieli, bardzo ciepło przyjęty przez młodzież.
1991
Luty - marzec Cztery klasy pierwsze uczyły się jazdy na nartach na stokach Klimczoka. Od tego momentu zimowe obozy narciarskie wchodzą na stałe do kalendarza naszej Szkoły.
Wrzesień Powstaje klasa humanistyczna z autorskim programem języka polskiego, historii, filozofii i plastyki, wzbogaconym o oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze w zakresie turystyki.
Grudzień Obchody 115-lecia Szkoły i IV Szkolny Festiwal Teatralny. Coroczne organizowanie tego ostatniego również stanie się tradycją.
1993
Luty Rośnie zainteresowanie nauką i doskonaleniem umiejętności jazdy na nartach.
Marzec Dziesięć klas wyjeżdża na Stożek.
Kwiecień Do czterech klas pierwszych kandyduje 1010 ósmoklasistów. Obok klasy informatycznej, fizycznej, humanistyczno-turystycznej, po raz pierwszy powstaje klasa językowo-ekonomiczna.
Wrzesień Po raz pierwszy pierwszoklasiści wyjeżdżają na obozy integracyjne.
Październik Powstaje druga pracownia informatyczna z Macintosh'ami, obok działającej już od 6 lat pracowni wyposażonej w PC.
Logo Fundacji Liceum im. Tadeusza Czackiego
Logo Fundacji Liceum
im. Tadeusza Czackiego
1995
Czerwiec Odwiedza nas Jego Eminencja ksiądz kardynał Józef Glemp.
Wrzesień Powstaje klasa humanistyczna z rozszerzonym programem wiedzy o teatrze.
Dzięki zgodnemu współdziałaniu Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego powstaje Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego.
1996
Czerwiec Po raz pierwszy został przyznany tytuł Klasa z klasą - 31-osobowej klasie informatycznej IVe, której uczniowie w doskonały sposób potrafili połączyć naukę z pracą na rzecz Szkoły.
Listopad Obchody 120-lecia powstania Liceum. W uroczystości udział wzięli znakomici goście, wychowankowie Szkoły m. in. ks. Jan Twardowski oraz harcerze 6. WDH z ZHR.
1997
Marzec XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego zajmuje V miejsce w rankingu liceów warszawskich.
Październik Spotkanie uczniów Czackiego z młodzieżą izraelską.
Grudzień Odbywa się jubileuszowy X Festiwal Teatralny.
Wiosła
1998
Styczeń / Luty Sukces Licealnego Biura Reklamy, założonego w ramach zajęć przedsiębiorczości, na II International Racing Show w Warszawie.
Czerwiec W uznaniu zasług, jakie położył dla Szkoły uczeń Jan Słupski, przyznano mu tytuł Filaru Szkoły.
Założenie drużyny wioślarskiej.
Wrzesień Powstaje pierwsza klasa o profilu przyrodniczym z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i fizyki.
Rozpoczęto komputeryzację biblioteki szkolnej.
1999
Obchody 235 rocznicy urodzin Patrona Szkoły - Tadeusza Czackiego (Tadealia). Na dzień uroczystości obecna wówczas klasa IIb zorganizowała po raz pierwszy konkurs wiedzy o życiu i działalności Tadeusza Czackiego. Obecnie konkurs ten stał się tradycją Liceum i odbywa się każdego roku.
Marzec Miesiąc poświęcony prezentacji kultur różnych krajów; obchody dni Indii, Meksyku, Japonii.
Sukcesy szkolnej drużyny brydżowej.
Powstanie nowej gazetki "CZADEK".
2001
Powstaje Chór Uczniów i Absolwentów XXVII LO im. Tadeusza Czackiego pod batutą pana profesora Marcina Bielińskiego.
Powstaje Czytelnia Multimedialna.
Puchar Sambiera
Puchar Sambiera
2002
Odbywają się I Szachowe Mistrzostwa Szkoły o Puchar „Sambiera” organizowane przez pana profesora Piotra Sambierskiego.
2003
Luty Pierwszy Wieczorek Szantowy w Czackim.
Marzec Powstaje Klub Astronomiczny BDTeam. Odbywa się pierwsza sesja teleskopowa przez Internet.
2004
Powstaje strona Szkoły: czacki.edu.pl.
Wrzesień Powstaje (po połączeniu biblioteki z czytelnią multimedialną) Multimedialne Centrum Informacji (MCI).
2005
Na zaproszenie Warszawskiego Koła Krzemieńczan przedstawiciele Szkoły biorą udział w obchodach 200. lecia Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu. Od tego czasu Krzemieńczanie wraz z Fundacją Liceum uczestniczą w corocznych Tadealiach – święcie Patrona Szkoły.
18 Festiwal Teatralny w Czackim - festiwal zyskał "pełnoletniość".
Logo 130-lecia Szkoły
Logo 130-lecia Szkoły
2006
Styczeń Najwyższe jak dotąd, 3. miejsce w Rankingu Liceów Warszawskich.
2 luty Odwiedza nas Jej Książęca Wysokość Księżniczka Anna w związku z udziałem Liceum w projekcie Faulkes Telescope.
Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w Konkursie Wiedzy o UE w nagrodę wyjechali do Brukseli.
BDTeam we współpracy z British Council organizuje internetową sesję teleskopową na Warszawskim Pikniku Naukowym.
130-lecie Szkoły
2007
Kwiecień BDTeam (w składzie: Marta Bogowicz, Dorota Świerczewska, Paweł Jasiński i pani profesor Barbara Dłużewska) odkrył planetoidę (w ramach Międzynarodowej Kampanii Poszukiwania Planetoid realizowanej przez program Hands on Universe – Europe) Planetoida ta nosi odtąd nazwę K07G04A, a Czacki jako Czacki High School trafiła do katalogu odkrywców planetoid. Odkrycie planetoidy zostało oficjalnie potwierdzone przez Minor Planet Center na Uniwersytecie w Harvardzie.
George Zamka
George Zamka
2008
9 stycznia Umiera Stanisław Czubaty – nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń oraz dyrektor Czackiego w latach 1974-1987.
Czerwiec NASA nagradza uczniów i panią profesor Barbarę Dłużewską za odkrycie planetoidy K07G04A, a nasza ósemka wioślarska wygrywa regaty z XIX LO (Powstańców Warszawy) i XIV LO (Staszic)
18 listopada W związku z 50. rocznicą powstania NASA, przyjeżdża do Nas amerykański astronauta George Zamka.
4 września 200 lat Juliusza Słowackiego – Czacki organizuje happening pod pomnikiem wieszcza z udziałem warszawskich licealistów i Prezydent Miasta Hanny Gronkiewicz-Walz. [ NEWS | FILMIK | ARTYKUŁ ]
6 października Rozpoczynają się Spotkania z pisarzami w Liceum im. Tadeusza Czackiego) - prowadzi je pani Agnieszka Drotkiewicz – pisarka i dziennikarka, absolwentka Czackiego. Pierwszym gościem był pan Jakub Żulczyk.
28 listopada Pierwsza Noc Filmowa w Czackim.
2010
19 czerwca Czacki Second Stage(w skrócie: CSS). Fanpage na Facebooku. Koncert ma charakter charytatywny. Pierwszy CSS wzbogacił konto Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”.
Jubileusz 135-lecia Szkoły
Jubileusz 135-lecia Szkoły
2011
Styczeń Najlepsze licea XX-lecia - Ranking Perspektyw za ostanie 20 lat. Czacki jest na 6. miejscu.
18 i 19 czerwca II CSS, z którego dochód został przekazany Stowarzyszeniu „Tęcza”.
Po 24 latach pełnienia swojej funkcji, odchodzi dyrektor Teresa Elmerych-Kuran. Dyrektorką Liceum zostaje dotychczasowa wicedyrektorka - Anna Koszycka.
Październik Jubileusz 135-lecia Szkoły.
Z tej okazji zostają odsłonięte tablice nadające imię ks. Jana Twardowskiego szkolnej bibliotece i pracowni polonistycznej nr 12 ORAZ prof. Jana Harabaszewskiego pracowni chemicznej.
2012
15 i 16 marca We wnęce na drugim piętrze powstaje K.A.W.A., czyli Kawiarnia Amatorów Wydarzeń Artystycznych. K.A.W.A. to wydarzenie kameralne – można napić się kawy, zjeść ciasto, ale przede wszystkim pooglądać występy muzyczne, recytacje, wystawy plac plastycznych, zdjęć oraz handmady. Niektóre dzieła można nawet kupić!
Fanpage na Facebooku
2 - 9 czerwca Astronomiczny wyjazd do Turcji. Grupa uczniów pojechała do Turcji, aby 6 czerwca móc podziwiać prawie dwugodzinne przejście Wenus przed tarczą Słońca.
23 i 24 czerwca III CSS „gra” dla Fundacji „Mam Marzenie”.
Wrzesień Wprowadzono nauczanie języków obcych w grupach międzyklasowych.
Październik X „Puchar Sambiera”.
5 - 8 grudnia Jubileuszowy – 25. Festiwal Teatralny w Czackim. Zdjęcia w Galerii.
Grudzień I Noc Gier Planszowych w Czackim pod okiem pana profesora Tomasza Małki oraz pana profesora Łukasza Gawrysia (pomysłodawców Koła gier planszowych).
2013
21 i 22 czerwca IV CSS wzbogaca konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
wrzesień Wprowadzono międzyklasowe grupy językowe.
30 września Spotkanie z Ambasadorem USA w Polsce Stephenem D. Mullem.
14 października Planetoida K07G04A, odkryta przez BDTeam w 2008 r. otrzymuje certyfikat z nazwą: PAWELMAKSYM, dla upamiętnienia zmarłego przedwcześnie Pawła Maksyma – wybitnego popularyzatora astronomii. Zdjęcia.
28 października Tadealia w 200-setną rocznicę śmierci Tadeusza Czackiego.
Udział w międzynarodowym projekcie My-Europe i sukces naszej ekipy.
2014
19 stycznia Umiera BRONISŁAW CHODOROWSKI – absolwent Szkoły (matura 1943 na tajnych kompletach), od 1966 roku Prezes Stowarzyszenia Wychowanków, PRZYJACIEL WSZYSTKICH CZACKIEWICZÓW. Pożegnanie.
20 i 21 marca III K.A.W.A i premiera LIPDUBa.
10 czerwca I edycja Konkursu Piosenki Frankofońskiej
13 i 14 czerwca V CSS ponownie wsparł finansowo konto Fundacji "Zdążyć z Pomocą".
wrzesień Pan Alex Williams (twórca filmowy) na spotkaniu z młodzieżą w  Czackim.
październik Rozpoczyna się Kurs Języka Norweskiego, który poprowadzi Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. T. Czackiego p. Dariusz Geller.
październik Noc gier planszowych.
grudzień 27 Szkolny Festiwal Teatralny ( i pokaz nagodzonego „Wesela” w wykonaniu IIIb na uroczystości wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej).
2015
styczeń Ogólnopolski RANKING LICEÓW PERSPEKTYWY 2015 10. miejsce w Polsce, 4. miejsce w Warszawie a w Rankingu Maturalnym 5. miejsce w Polsce.
styczeń Kurs Języka migowego w ramach projektu „Zwolnieni z teorii” ( oprócz tego Czackiewicze brali udział w projektach „Starsi nie samotni”, „Dyplom dla Dziadka”, „Homeless =/= Hopeless”).
styczeń/luty Problemowa Ewaluacja zewnętrzna. Raport.
marzec VII Tournee pasyjne Galeria zdjęć www.czacki.edu.pl/galeria
marzec KAWA.
maj/czerwiec 100. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego - „wiersze do wzięcia” w wyborze Czackiewiczów, udział w happeningu literackim i w „Niecodzienniku” w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich (www.facebook.com).
czerwiec IV edycja Nocy Gier planszowych.
styczeń, czerwiec Noc Filmowa.
16 czerwca II edycja Konkursu Piosenki Frankofońskiej.
19, 20 czerwiec Koncert i aukcja charytatywna CSS, artyści zbierają pieniądze dla SINAPSIS.


Do góry do góry
©Grupa Trzymająca Stronę 2004-2024 Nadzór: p. Marek Pohorecki, Design: Michał Juda, Admin: Krzysztof Podurgiel.