PathfinderStrona główna » Uczniowie » Zainteresowania » Szkolne Koło PCK
PCK

Szkolne Koło Pierwszej Pomocy

Wypadki i urazy wynikające z bezmyślnego albo celowego działania powodują co roku na świecie śmierć 3,5 miliona osób, a 35 milionów ludzi czynią inwalidami. Koszty tych tragedii według Światowej Organizacji Zdrowia oceniane są na 500 miliardów dolarów. Spośród wszystkich wypadków, w których umierają ludzie, ok. 20% zgonów spowodowanych jest wypadkami komunikacyjnymi. Co trzecia ofiara wypadku – z poważnymi obrażeniami wielonarządowymi – umiera. Analiza wypadków wykazuje, że w wielu przypadkach możliwe było uratowanie poszkodowanych pod warunkiem podjęcia właściwych czynności. Z tego powodu, bardzo ważna jest nauka pierwszej pomocy. W dużej mierze to, czy została ona udzielona decyduje o przeżyciu poszkodowanego. Omdlenia, zawały serca, rany mogą się przydarzyć nagle nam, naszym bliskim i dobrze jest wiedzieć jak w takich sytuacjach należy reagować.

Tego wszystkiego i wiele więcej uczyło przez lata Szkolne Koło Pierwszej Pomocy w Czackim. Do wyboru mieli uczniowie międzynarodowy kursy pierwszej pomocy EFR oraz szkolny kurs PCK.

Międzynarodowy kurs pierwszej pomocy Emergency First Response

Pozoracja
Pozoracja: Praktyczne sprawdzenie
umiejętności teoretycznych.

trwał dwa dni i zwykle prowadzony był w weekendy. Obejmował zakres pierwszorzędnej pierwszej pomocy dorosłym, dzieciom w tym niemowlętom oraz używania automatycznych defibrylatorów i drugorzędnej pierwszej pomocy. Na koniec kursu uczestnicy otrzymywali certyfikat w formie karty plastikowej, certyfikat w formie dyplomu oraz zaświadczenie na druku ministerialnym. Kurs był płatny.

Szkolny kurs PCK trwał cały drugi semestr obejmując cotygodniowe, godzinne spotkania. Zakres zajęć to pierwszorzędna pierwsza pomoc dorosłym i drugorzędna pierwsza pomoc. Kurs kończył egzamin w Ośrodku Szkoleniowym PCK, po którym (po zaliczeniu sprawdzianu) kursanci otrzymywali zaświadczenia PCK. Kurs był bezpłatny.

Mamy nadzieję, że możemy liczyć na kolejne grupy ratowników w naszej szkole, a Szkolne Szkoło PCK wznowi wkrótce swoją działalność.

Galeria zdjęć: http://picasaweb.com/skpckczacki