XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
[Logo Stowarzyszenia Wychowanków]

Stowarzyszenie Wychowanków

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego jest aktywnym uczestnikiem życia naszej Szkoły i współtwórcą jej oblicza od prawie dziewięćdziesięciu lat.

Powstało 17 grudnia 1911 r. jako Stowarzyszenie im. Jana Pankiewicza. Wkrótce stało się faktycznym właścicielem Szkoły - aż do 14 sierpnia 1918 r., kiedy przekazało ją na własność powstającemu właśnie Państwu Polskiemu. Wówczas to jej patronem został Tadeusz Czacki.

Szczególną rolę Stowarzyszenie odegrało także w latach 1958-59. W dramatycznych okolicznościach w 1950 r. gimnazjum przestało istnieć - zostało zwinięte (tak to wtedy określano) przez ówczesne władzę, lekceważące piękne tradycje naszego szkolnictwa. Gdy Stowarzyszenie wznowiło swą działalność w końcu 1958 r., głównym jego celem stało się reaktywowanie Szkoły. Nastąpiło to 9 maja 1959 r. - nazwę i tradycję Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego przejęła ówczesna Szkoła Ogólnokształcąca Nr 27. Stowarzyszenie przekazało jej dawny sztandar oraz bogatą historię ponad osiemdziesięciu lat działalności. Z inicjatywy Stowarzyszenia młodzież wznowiła również wydawanie pisma Promień Szkolny, mającego długą tradycję.

Stowarzyszenie dzieli ze Szkołą wszystkie jej kłopoty i trudności, a także sukcesy i radości; szczególnie dba o pielęgnowanie tradycji i o pogłębianie wiedzy o dziejach Liceum. Dla uczniów klas pierwszych są organizowane prelekcje o jego historii. Trwają prace archiwalne w celu dokładnego odtworzenia dziejów Szkoły i nowego opracowania jej monografii. Są organizowane giełdy zawodowców dla uczniów klas starszych, ułatwiające im właściwy wybór kierunku studiów. Utrzymywane są kontakty z emerytowanymi nauczycielami. Otaczane są opieką groby dawnych nauczycieli, wychowanków Szkoły i działaczy Stowarzyszenia.

Do rangi symbolu urasta zwyczaj rozpoczynania roku szkolnego przy kamieniu, upamiętniającym miejsce, gdzie stała Szkoła do września 1939 r. (obecnie przy skarpie Trasy W-Z). Kamień ten został położony staraniem Stowarzyszenia w 1976 r.


Przez wiele ostatnich lat na czela stowarzyszenia stał inż. Bronisław Chodorowski.

http://strona.czacki.edu.pl/pozegnanie

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

w tym roku – 9 maja – mija 55 lat od dnia otrzymania przez XXVII Liceum Ogólnokształcące mieszczące się przy ul. Karowej 18, imienia Tadeusza Czackiego. W ten sposób my – jego uczniowie - staliśmy się kontynuatorami tradycji jednej z najstarszych szkół w Warszawie. Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego przekazało nam także sztandar szkoły.

Został on wykonany w 1947 r. na podstawie przechowanego przez okres wojny sztandaru, który wskutek zniszczeń nie mógł dłużej pełnić swojej roli. Nowy sztandar przekazali szkole jej wychowankowie podczas III Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego, 9 marca 1947 r. Miało to miejsce w gmachu Gimnazjum i Liceum im. króla Władysława IV, gdzie w tym czasie mieściło się Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego.

Podczas uroczystości w 1959 r., w imieniu Stowarzyszenia Wychowanków sztandar przekazywali kol. kol. Jan Dangel (chorąży), Kazimierz Bojankiewicz, Andrzej Pustoła, Stefan Wojtaś. W poczcie sztandarowym LO nr 27 – już noszącego im. T. Czackiego – byli kol. i kol. Waldemar Borowicz (chorąży), Alicja Rutkowska, Barbara Skomorowska, Grzegorz Bogobowicz.

W 1967 r. szkoła została przeniesiona na ul. Polną 5. Była to kolejna przeprowadzka. Przypomnijmy krótko poprzednie adresy: Składowa (obecnie Pankiewicza), Złota, Kapucyńska, okres wojny – komplety w wielu miejscach: Jagiellońska, Dobra, Karowa.

Za dwa lata – w 2016 r. – szkoła będzie obchodzić 140-lecie istnienia. Jeżeli macie kontakty ze swoimi koleżankami i kolegami, to poproście ich o przekazanie adresów i numerów telefonów do Stowarzyszenia. Łatwiej nam będzie dotrzeć do wszystkich z informacjami o obchodach.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Czackiewiczów – niezależnie od adresu szkoły

Danka Burlińska
matura 1960
Wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. T. Czackiego