PathfinderStrona główna » O szkole » Fundacja » O Fundacji


Słów kilka o 
Fundacji Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego została ustanowiona w 1995 roku, dzięki zgodnemu współdziałaniu Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego. Osobowość prawną Fundacja nabyła w 1996 roku, po uzyskaniu rejestracji w Sądzie Rejonowym, dla miasta Stołecznego Warszawy.

Podstawowym celem działania Fundacji, zapisanym w Statucie Fundacji, jest materialne i organizacyjne wspieranie działań Dyrekcji Liceum im. Tadeusza Czackiego, w tym, w szczególności, działanie na rzecz poprawy warunków nauczania, doskonalenia procesu dydaktycznego, wpływania na rozwój zainteresowań uczniów oraz rozwoju i modernizacji obiektów szkolnych.

Tych Rodziców, którzy jeszcze zastanawiają się, a są już bliscy podjęcia decyzji, odnośnie włączenia się do prac Fundacji, prosimy o kontakt.

Zarząd

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.fundacjaczackiego.pl/