PathfinderStrona główna » O szkole » Spotkania z rodzicami

Spotkania z Rodzicami


czwartki, godz. 17.30

03.09.2015 godz. 17.30 - Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas pierwszych – Wychowawcy klas, Pedagog, Dyrekcja (zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły, wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców). W tym samym terminie odbędzie się Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas drugich z  Wychowawcami tych klas (wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców). Prezentacja ze spotkania.


10.09.2015 godz. 17.30 - Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas trzecich – Wychowawcy klas, Pedagog, Dyrekcja (wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców).


19.11.2015 godz. 17:30 – Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów wszystkich klas ( informacja o wynikach przeglądów śródsemestralnych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły).


21.01.2016 godz. 17.30 – Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów wszystkich klas (omówienie wyników klasyfikacji semestralnej).


07.04.2016 godz. 17:30 – Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów wszystkich klas (informacja o wynikach przeglądów śródsemestralnych, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych).


24.05.2016 godz. 17:30 – Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami uczniów klas trzecich (przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych).


Prezentacja o szkole.ppt