PathfinderStrona główna » O szkole » Odznaki Absolwentów

Odznaki i wyróżnienia absolwentówSrebrna odznaka absolwenta Wszyscy uczniowie kończący LO
nr XXVII im. Tadeusza Czackiego otrzymują odznakę absolwenta, która jest kolejnym symbolem przynależności do społeczności "Czackiewiczów". Do posiadania takiej odznaki mają prawo wszyscy absolwenci LO z lat ubiegłych.

Odznakę absolwenta można nabywać w sekretariacie szkoły
po uprzednim zamówieniu.

Regulamin przyznawania tytułu honorowego "Bene Merenti" i odznaki absolwenta XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.


 1. Rada Rodziców ustanawia tytuł honorowy "Bene Merenti", a także odznakę absolwenta XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (zwanego dalej LO).

 2. Tytuł i odznakę przyznaje Rada Rodziców przy XXVII LO wyłącznie absolwentom, którzy byli uczniami w XXVII LO przez co najmniej pełny ostatni rok szkolny.

 3. Podstawą do nadania tytułu są osiągnięte przez absolwenta oceny roczne ze wszystkich przedmiotów (z wyłączeniem etyki/religii) i za cały okres jego nauki w XXVII LO. Jeśli absolwent rozpoczął naukę w XXVII LO póŸniej niż w klasie pierwszej, uwzględnia się jego oceny na świadectwach z liceów, do których uczęszczał.

 4. Dla każdego absolwenta spełniającego warunek z pkt 2 oblicza się średnią ocen przez dodanie wszystkich ocen za cały okres nauki w szkole (bez ocen z egzaminu dojrzałości) i podzielenie tej sumy przez łączną liczbę ocen. Średnią oblicza się z dokładnością co do trzeciego miejsca po przecinku.

 5. Tytuł honorowy "Bene Merenti" uzyskuje każdy absolwent XXVII LO, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,000 (bez zaokrąglania). Potwierdzeniem nadania honorowego tytułu jest "Akt Nadania", określony w załączniku nr 1. Na dole "Aktu Nadania" umieszcza się pieczęć lakową szkoły na wstążce koloru ciemnozielonego.

 6. Wszyscy uczniowie kończący LO otrzymują odznaki absolwenta.

 7. Odznaki honorowe absolwenta: złotą, srebrną i brązową (wraz z legitymacją) przyznaje się trzem osobom z najwyższą średnią ocen. Odznakę złotą przyznaje się absolwentowi, który uzyskał najwyższą średnią, srebrną - absolwentowi, który uzyskał drugą co do wysokości średnią, a brązową - absolwentowi, który uzyskał trzecią co do wysokości średnią. W wypadku większej liczby absolwentów z tą samą średnią nadaje się odpowiednią liczbę odznak tego samego stopnia.

 8. Wszyscy absolwenci LO z lat ubiegłych mają prawo do posiadania odznaki absolwenta. Mogą oni nabywać odznaki po aktualnej cenie w sekretariacie szkoły po uprzednim ich zamówieniu.

 9. Rada Rodziców zakłada Księgę Pamiątkową wyróżnionych absolwentów. Do księgi wpisywani są corocznie absolwenci, którzy uzyskali tytuł honorowy lub honorową odznakę absolwenta. W Księdze wpisuje się imię, nazwisko, klasę , którą ukończył absolwent, osiągnięty wynik, a także zamieszcza się jego zdjęcie.

 10. W sprawie nadania tytułu honorowego i odznak honorowych Rada Rodziców przy XXVII LO podejmuje corocznie uchwałę po zakończeniu roku szkolnego przez uczniów ostatnich klas, a przed rozdaniem matur. Akty Nadania tytułu honorowego i odznaki absolwenta wręcza się na uroczystości rozdania świadectw dojrzałości absolwentom LO.

 11. Rada Rodziców przy XXVII LO corocznie przeznacza w preliminarzu wydatków odpowiednią kwotę na przygotowanie Aktów Nadania i odznak. Akty Nadania sporządza się na podstawie wzoru z roku 2003, odznaki zaś według matrycy przechowywanej w Mennicy Państwowej i stanowiącej własność Rady Rodziców.

 12. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwalenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Rodziców przy XXVII LO.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2003 roku.
załącznik nr.1Akt NadaniaW uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce Rada Rodziców przy
XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w
Warszawie nadaje


[imię, nazwisko]


honorowy tytuł


"Bene Merenti"


Przewodniczący Rady Rodziców

................................................
(imię, nazwisko)


Warszawa, czerwiec [rok][pieczęć lakowa szkoły]
Lista laureatów tytułu honorowego "Bene Merenti"
i odznak honorowych:


Rok szkolny 2012/13

Mateusz BanaszekIII e5,529
Aleksandra ZiółkowskaIII e5,470
Maria KrzyszowskaIII a5,447
Alicja BorowskaIII a5,216
Barbara GruzaIII a5,162
Magdalena PacholczykIII b5,110
Piotr HardtIII a5,088
Joanna PasternyIII a5,051

Rok szkolny 2011/12

Grzegorz WaloIII d5,441
Kamil KustraIII a5,405
Karolina MarcinkiewiczIII c5,250
Joanna SzyszkoIII e5,235
Magdalena PrzybyłaIII c5,194
Anna Maria WójcikIII c5,182
Adrianna KmieciakIII e5,117
Katarzyna TrejdaIII c5,055
Patryk WąsowskiIII e5,029
Aleksandra BartosikIII a5,029
Jakub FrankeIII a5,027
Monika JuzepczukIII b5,000

Rok szkolny 2010/11

Wiktor UhligIII b5,293
Natalia KamińskaIII a5,216
Martyna RadomskaIII a5,189
Agnieszka JaśkowiakIII a5,083
Bartłomiej KielakIII e5,059
Agnieszka OsińskaIII a5,049
Małgorzata TrejdaIII a5,000
Weronika WoronczukIII a5,000
Ewelina WoźniakIII a5,000
Krzysztof Rudaś III c5,000
Paweł NowakowskiIII d5,000

Rok szkolny 2009/10

Katarzyna MazurIII c5,277
Michał CiszewskiIII e5,265
Maria KosowskaIII b5,097
Łukasz DąbrośIII c5,083
Paweł GrzegrzółkaIII d5,059
Hanna OlędzkaIII a5,079

Rok szkolny 2008/09

Dominik CuberIII e5,176
Małgorzata RudaśIII a5,131
Marta BogowiczIII d5,117
Marta OkońIII d5,058
Katarzyna GaczyńskaIII b5,000
Małgorzata PilatIII d5,000
Marta AndrukiewiczIII c5,000
Joanna WierzbaIII c5,000

Rok szkolny 2007/08

Aleksandra GustIII c5,550
Izabela GumiężnaIII c5,220
Karolina SzachułowiczIII c5,138
Aleksandra JanekIII a5,118
Marek Dobrosław PłaskaIII c5,111
Karolina KrzeszowskaIII a5,000
Julia ŁukasiakIII a5,000
Tomasz DziurdzikIII c5,000
Katarzyna PiekutowskaIII c5,000
Marek RozumIII c5,000

Rok szkolny 2006/07

ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA
Maksymilian OsowskiIII e5,240
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA
Agnieszka SterczyńskaIII b5,100
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA
Anna SkarbekIII c5,080
Iwona StanisławskaIII c5,064

Rok szkolny 2005/06

ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA
Paulina SiwiecIII c5,333
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA
Magdalena GrządkowskaIII e5,070
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA
Ewa ŁukasiewiczIII a5,059


Małgorzata PrzybyszewskaIII b5,000
Magdalena SochackaIII c5,000

Rok szkolny 2004/05

ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA
Sebastian FrontczakIII d5,600
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA
Katarzyna SulińskaIII d5,530
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA
Jakub LegatIII e5,422


Wojciech RafałowskiIII b5,411
Magdalena GościckaIII d5,270
Małgorzata CiołekIII a5,200
Róża SmolińskaIII b5,166
Sławomir BrejwoIII e5,133
Łukasz SzeleszczukIII a5,133
Anna MałkowskaIII d5,071
Magdalena BoberIII e5,066
Adriana KalinowskaIII c5,066
Sylwia SochackaIII a5,066
Joanna PętkowskaIII c5,000

Rok szkolny 2003/04

ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA
Piotr PrzybyłaIV d5,271
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA
Ewelina SiwikIV b5,240
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA
Mikołaj RoszkowskiIV e5,192


Maciej PańkówIV c5,167
Katarzyna Gozdawa-GołębiowskaIV b5,140
Ewa PawlakIV e5,109
Aleksandra MichałowskaIV d5,083
Anna KowalskaIV d5,021

Rok szkolny 2002/03

ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA
Katarzyna ŁąckaIV c5,550
SREBRNA ODZNAKA ABSOLWENTA
Piotr ŻukowskiIV d5,220
BRĄZOWA ODZNAKA ABSOLWENTA
Zuzanna PiórkowskaIV c5,140


Radosław DarakcziewIV d5,090
Wiktor GworekIV d5,060
Elżbieta WołoszyńskaIV c5,040
Bogna WłodarczykIV d5,020
Weronika BarwiczIV d5,000
Jerzy OrłowskiIV d5,000
Katarzyna PopekIV b5,000