PathfinderStrona główna » O szkole » Rada Rodziców

Rada Rodziców
przy XXVII LO im. TADEUSZA CZACKIEGO

Misja


"Pomagać potrzebującym i wyróżniać najlepszych" - to motto i główny cel działalności Rady Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego. Rada współdziała z Panią Dyrektor Anną Koszycką, Radą Pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami powołanymi do realizacji szeroko pojętego procesu nauczania i wychowania młodzieży.


Radę tworzą rodzice i opiekunowie prawni uczniów wszystkich klas, wybrani do tej reprezentacji po jednej osobie z każdej klasy, na okres trwania nauki w liceum. Zebrania Rady odbywają się w zwykłym trybie raz w miesiącu, natomiast rokrocznie odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców podczas pierwszego zebrania ?październikowego. Wówczas wybierani są z jej składu na okres jednego roku szkolnego: Przewodniczący, trzech Wiceprzewodniczących i sekretarz, stanowiący Prezydium Rady, oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący i dwóch członków.


Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i darowizn, które przeznaczane są głównie na różnorodną pomoc finansową dla naszych uczniów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, życie często pisze zaskakujące scenariusze i nasza sytuacja rodzinna czy finansowa może zmienić się z dnia na dzień. Dlatego musimy sobie nawzajem pomagać korzystając z dobrowolnych składek rodziców. Zasięg naszej działalności jest bardzo szeroki, ale jak bardzo duży zależy tylko od dobrej woli rodziców naszych uczniów, opiekunów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady. Nie określamy wysokości naszych składek, ponieważ te fundusze z których rozliczamy się bardzo precyzyjnie i uczciwie zawsze wracają do naszych dzieci.Numery kont Rady rodziców


Podanie do Rady Rodziców - wzór
Regulamin Rady Rodziców
Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014 / 2015


Przewodnicząca Magdalena Wołkowicz
Wiceprzewodniczący poziom klas II  Bogusław Lewantowicz
Wiceprzewodniczący poziom klas I Piotr Sołtan
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Kaczmarek (IIId)
Członek Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Bogdanowicz (IIe)
Członek Komisji Rewizyjnej Małgorzata Fazan (Ie)
Rolę sekretarza w tym roku pełni przewodnicząca, przy wsparciu p. Haliny Kiełpsz

Wpłaty: numery kont

Rada Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego zwraca się z uprzejmą prośbą do Państwa o wpłacanie zadeklarowanych kwot na poszczególne konta zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Rada Rodziców (imprezy szkolne, pomoc uczniom, wydatki statutowe)
  65 2130 0004 2001 0207 4417 0001
 2. Fundusz klasowy (pieniądze dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia "wyrównawcze" dla uczniów)
  38 2130 0004 2001 0207 4417 0002
 3. Poligrafia (wpłaty na zakup papieru i tonerów oraz konserwację urządzeń kopiujących)
  11 2130 0004 2001 0207 4417 0003
 4. Studniówka
  81 2130 0004 2001 0207 4417 0004
 5. Dodatkowe przedmioty
  97 2130 0004 2001 0207 4417 0007
 6. Second Stage
  70 2130 0004 2001 0207 4417 0008
Kontakt

Z Rada Rodziców skontaktować się można poprzez ten adres: rr@czacki.edu.pl
Sprawozdania Rady Rodziców

Dokument PDF
Sprawozdanie RR za rok 12/13
sprawozdanie1213.pdf (47 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie RR za rok 11/12
sprawozdanie1112.pdf (728 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 11/12
sprawozdanie_kom_rew1112.pdf (91 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie RR za rok 10/11
sprawozdanie1011.pdf (172 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 10/11
sprawozdanie_kom_rew1011.pdf (1,6 MB)
Dokument PDF
Sprawozdanie RR za rok 07/08
sprawozdanie0708.pdf (35 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 07/08
sprawozdanie_kom_rew0708.pdf (37 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie RR za rok 06/07
sprawozdanie0607.pdf (145 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 06/07
sprawozdanie_kom_rew0607.pdf (222 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie RR za rok 05/06
sprawozdanie0506.pdf (144 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 05/06
sprawozdanie_kom_rew0506.pdf (220 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie RR za rok 04/05
sprawozdanie0405.pdf (145 KB)
Dokument PDF
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 04/05
sprawozdanie_kom_rew0405.pdf (223 KB)